همکاری با سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان در برگزاری همایش دوچرخه سواری آقایان
مکان: اصفهان ، پارک آبشار
زمان: 19/09/1387
عکسها: حمزه ضیایی

                                                                                                                    
همایش دوچرخه سواری

عبور دوچرخه سواران از کنار زاینده رود
همایش دوچرخه سواری

همکاری نیروی انتظامی
همایش دوچرخه سواری

آغاز همایش در پارک آبشار
همایش دوچرخه سواری

کمیته اجرایی همایش
 
همایش دوچرخه سواری

اهدای جوایز به شرکت کنندگان
همایش دوچرخه سواری

پایان همایش در کنار کاخ عالی قاپو
همایش دوچرخه سواری

حرکت به سمت میدان نقش جهان