تور دوچرخه سواری
مکان: استان کرمانشاه ، ارتفاعات دالاهو
زمان: 22/12/1387  الی  26/12/1387
سطح: حرفه ای 
طول مسیر دوچرخه سواری: 200 کیلومتر
عکسها: حمزه ضیایی ، مهدی سلطانی
شهاب ملاافضل،حمید رضا رحیمی

                                                                                                                    
تور دوچرخه سواری کرمانشاه

طاقبستان
تور دوچرخه سواری کرمانشاه

طاقبستان
تور دوچرخه سواری کرمانشاه

طاقبستان
تور دوچرخه سواری کرمانشاه

گور دخمه (محوطه طاقبستان)
تور دوچرخه سواری کرمانشاه

سراب نیلوفر در تاریکی شب
تور دوچرخه سواری کرمانشاه

طبیعت زیبای اطراف شهر کرمانشاه
تور دوچرخه سواری کرمانشاه

دنیا از آنِ من است
تور دوچرخه سواری کرمانشاه

در مسیر سراب نیلوفر
تور دوچرخه سواری کرمانشاه

گل سنگ
تور دوچرخه سواری کرمانشاه

کوهستان های اطراف پاتاق
تور دوچرخه سواری کرمانشاه

کوهستان های اطراف پاتاق
تور دوچرخه سواری کرمانشاه

تانک منهدم شده عراقی (تنگه مرصاد)
تور دوچرخه سواری کرمانشاه

بدون شرح!
تور دوچرخه سواری کرمانشاه

کوهستان های اطراف پاتاق
تور دوچرخه سواری کرمانشاه

کوهستان های اطراف پاتاق
تور دوچرخه سواری کرمانشاه

کوهستان های اطراف پاتاق
تور دوچرخه سواری کرمانشاه

دوچرخه سواری در طبیعت زیبای دالاهو
تور دوچرخه سواری کرمانشاه

گهی زین به پشت و گهی پشت به زین
تور دوچرخه سواری کرمانشاه

عکس دسته جمعی افراد شرکت کننده
تور دوچرخه سواری کرمانشاه

خسته از یک روز رکاب زدن
تور دوچرخه سواری کرمانشاه

نمایی از روستای زیبا و توریستی ریجاب
تور دوچرخه سواری کرمانشاه

دره ریجاب
تور دوچرخه سواری کرمانشاه

بنای طاق گرا (پاتاق)
تور دوچرخه سواری کرمانشاه


تور دوچرخه سواری کرمانشاه

به طرف "مله سرانه"
تور دوچرخه سواری کرمانشاه

غروب
تور دوچرخه سواری کرمانشاه

دره ریجاب
تور دوچرخه سواری کرمانشاه

ابتدای دره ریجاب
   
تور دوچرخه سواری کرمانشاه

آبشار ریجاب