تور دوچرخه سواری
مکان: استان اصفهان ، شهر ورزنه ، کویر خارا و باتلاق گاوخونی
زمان: 15/09/1387
سطح: مبتدی - خانوادگی
طول مسیردوچرخه سواری: 15 کیلومتر
عکسها: حمزه ضیایی

                                                                                                                    
کویر خارا ، باتلاق گاوخونی

خروج از ورزنه و حرکت به سمت کویر
کویر خارا ، باتلاق گاوخونی

خروج از ورزنه و حرکت به سمت کویر
کویر خارا ، باتلاق گاوخونی

خروج از ورزنه و حرکت به سمت کویر 
تور دوچرخه سواری ورزنه

نرمش در کنار زاینده رود(ورزنه)
کویر خارا ، باتلاق گاوخونی

عکس دسته جمعی افراد شرکت کننده
کویر خارا ، باتلاق گاوخونی

نمای زیبایی از کویر ورزنه
کویر خارا ، باتلاق گاوخونی

تپه های ماسه ای
کویر خارا ، باتلاق گاوخونی

دوچرخه سواری روی تپه های ماسه ای
 
تور دوچرخه سواری ورزنه

نم نم باران در کویر
تور دوچرخه سواری ورزنه

دوچرخه سواری روی تپه های ماسه ای
کویر خارا ، باتلاق گاوخونی

دوچرخه سواری در کویر