تور دوچرخه سواری
مکان: استان اصفهان،شهر اردستان،روستای سرهنگ آباد
زمان: 01/03/1388
سطح: متوسط -خانوادگی
طول مسیر دوچرخه سواری: 25 کیلومتر
عکسها: حمزه ضیایی

                                                                                                                    
تور دوچرخه سواری اردستان

عمارت حسام السلطنه در گذر زمان
تور دوچرخه سواری اردستان

طبیعت منطقه
تور دوچرخه سواری اردستان

دوچرخه سواری در طبیعت
تور دوچرخه سواری اردستان

در مسیر روستای سرهنگ آباد
تخم شترمرغ


تور دوچرخه سواری اردستان

غروب
تور دوچرخه سواری اردستان

شترمرغ
تور دوچرخه سواری اردستان

مزرعه شترمرغ