تور دوچرخه سواری
مکان: استان اصفهان،شهر کاشان،بخش نیاسر
زمان: 03/07/1388
سطح: متوسط - خانوادگی
طول مسیر دوچرخه سواری:  23 کیلومتر
عکسها: مهدی سلطانی

                                                                                                                    
تور دوچرخه سواری کاشان

عظمت در نگاه توست
تور دوچرخه سواری کاشان

دوچرخه سواری در مسیر نیاسر
تور دوچرخه سواری کاشان

دوچرخه سواری در مسیر نیاسر
تور دوچرخه سواری کاشان

آماده سازی دوچرخه ها قبل از حرکت
تور دوچرخه سواری کاشان

به سمت بخش نیاسر
تور دوچرخه سواری کاشان

به سمت بخش نیاسر
تور دوچرخه سواری کاشان

یک عکس ، چند خاطره
تور دوچرخه سواری کاشان

به سمت بخش نیاسر
تور دوچرخه سواری کاشان

تپه های تاریخی سیَلک
تور دوچرخه سواری کاشان

رمز سلامتی
تور دوچرخه سواری کاشان

دوچرخه سواری در مسیر برگشت
تور دوچرخه سواری کاشان

آبشار نیاسر
     
آرامگاه سهراب سپهری