تور دوچرخه سواری
مکان: استان کرمان،شهر کرمان،بخش ماهان،بخش شهداد
زمان: 23/11/1388 الی 26/11/1388
سطح: حرفه ای
طول مسیر دوچرخه سواری: 240 کیلومتر
عکسها: مهدی سلطانی ، حمید رضا رحیمی

                                                                                                                    
تور دوچرخه سواری کرمان-شهداد

ارتفاعات پر از برف جوپار
تور دوچرخه سواری کرمان-شهداد

جاده هفت باغ علوی - به طرف ماهان
تور دوچرخه سواری کرمان-شهداد

کرمان-حمام گنجعلیخان
تور دوچرخه سواری کرمان-شهداد

کرمان - حمام گنجعلیخان
تور دوچرخه سواری کرمان-شهداد

به سمت ارتفاعات سیرچ
تور دوچرخه سواری کرمان-شهداد

باغ شاهزاده - ماهان
تور دوچرخه سواری کرمان-شهداد

باغ شاهزاده - ماهان
تور دوچرخه سواری کرمان-شهداد

آرامگاه شاه نعمت الله ولی - ماهان
تور دوچرخه سواری کرمان-شهداد

تونل سیرچ
تور دوچرخه سواری کرمان-شهداد

گذر از ارتفاعات پر برف
تور دوچرخه سواری کرمان-شهداد

کیلومترهای باقی مانده
تور دوچرخه سواری کرمان-شهداد

عبور از ارتفاعات سیرچ با دوچرخه
تور دوچرخه سواری کرمان-شهداد

فرود به سمت دشت لوت
تور دوچرخه سواری کرمان-شهداد

لذت درک رنگ ها

تور دوچرخه سواری کرمان-شهداد

دوچرخه سواری به سمت شهداد
تور دوچرخه سواری کرمان-شهداد

روستای زیبای سیرچ
تور دوچرخه سواری کرمان-شهداد

تضاد در طبیعت - شهداد
تور دوچرخه سواری کرمان-شهداد

درختان گرمسیری - شهداد
تور دوچرخه سواری کرمان-شهداد

گذر از  3000 متریها و ورود به حاشیه لوت
تور دوچرخه سواری کرمان-شهداد

فرود به سمت گودترین چاله داخلی ایران
تور دوچرخه سواری کرمان-شهداد

Desert Camp Of Shahdad
تور دوچرخه سواری کرمان-شهداد

تپه های تخم مرغی شکل
تور دوچرخه سواری کرمان-شهداد

کاروانسرای روستای شفیع آباد
تور دوچرخه سواری کرمان-شهداد

نخلستان های اطراف شهداد
تور دوچرخه سواری کرمان-شهداد

آلاچیق های سنتی-کمپ کویری شهداد
تور دوچرخه سواری کرمان-شهداد

طلوع خورشید در کمپ کویری
تور دوچرخه سواری کرمان-شهداد

ارتفاعات متفاوت - اطراف شهداد
تور دوچرخه سواری کرمان-شهداد

نمایی از کمپ کویری شهداد
تور دوچرخه سواری کرمان-شهداد

کویر لوت - شهر کلوت ها
تور دوچرخه سواری کرمان-شهداد

شهداد به نهبندان
تور دوچرخه سواری کرمان-شهداد

نبکا  (گلدان طبیعی درخت گز)
تور دوچرخه سواری کرمان-شهداد

تپه های خاکی تخم مرغی-دشت لوت
تور دوچرخه سواری کرمان-شهداد

کویر لوت - شهر خاموش کلوت ها
تور دوچرخه سواری کرمان-شهداد

کویر لوت - شهر خاموش کلوت ها
تور دوچرخه سواری کرمان-شهداد

سکوت در مکانی بدون زندگی
تور دوچرخه سواری کرمان-شهداد

کلوت های مرتفع - کویر لوت