تور دوچرخه سواری
مکان: استان اصفهان،پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کلاه قاضی
زمان: 20/09/1388
سطح: متوسط
طول مسیر دوچرخه سواری:  65 کیلومتر
عکسها: نازیلا مشکلانی - حمید رضا رحیمی

                                                                                                                    
تور دوچرخه سواری کلاه قاضی

به طرف چشمه لاتاریک
تور دوچرخه سواری کلاه قاضی

پارک ملی کلاه قاضی
تور دوچرخه سواری کلاه قاضی

دوچرخه سواری به طرف پارک ملی
تور دوچرخه سواری کلاه قاضی

دوچرخه سواری به طرف پارک ملی
     
تور دوچرخه سواری کلاه قاضی

پارک ملی کلاه قاضی