تور دوچرخه سواری
مکان: استان اصفهان،شهر نطنز، روستای طامه
زمان: 09/05/1388
سطح: متوسط
طول مسیر دوچرخه سواری: 18 کیلومتر
عکسها: معین دهقان - حمزه ضیایی

                                                                                                                    
تور دوچرخه سواری طامه

ابتدای مسیر روستای طامه
تور دوچرخه سواری طامه

دید مثبت
تور دوچرخه سواری طامه

نرمش در پارک سرچشمه نطنز
تور دوچرخه سواری طامه

نرمش در پارک سرچشمه نطنز
تور دوچرخه سواری طامه

غلبه بر جاذبه
تور دوچرخه سواری طامه

غلبه بر جاذبه
تور دوچرخه سواری طامه

در مسیر روستای طامه
تور دوچرخه سواری طامه

در مسیر روستای طامه
تور دوچرخه سواری طامه

کوچه باغ های طامه
تور دوچرخه سواری طامه

لذت دوچرخه سواری در سرازیری 
تور دوچرخه سواری طامه

به طرف آبشار طامه در ارتفاعات کرکس
تور دوچرخه سواری طامه

ورود به روستای طامه
تور دوچرخه سواری طامه

خروج از روستا
تور دوچرخه سواری طامه

  کوچه باغ های طامه
تور دوچرخه سواری طامه

لحظه ای از زندگی
تور دوچرخه سواری طامه

کوچه باغ های طامه
 
تور دوچرخه سواری طامه

دوچرخه سواری در مسیر برگشت
تور دوچرخه سواری طامه

دوچرخه سواری در مسیر برگشت
تور دوچرخه سواری طامه

جاده طامه و رشته کوه کرکس