تور دوچرخه سواری
مکان: استان اصفهان،شهر فریدون شهر،آبشار پونه زار
زمان: 12/04/1388
سطح: متوسط - خانوادگی
طول مسیر دوچرخه سواری: 10 کیلومتر
عکسها: مجید روحانی-حمزه ضیایی

                                                                                                                    
تور دوچرخه سواری پونه زار

کوهپیمایی به طرف آبشار
تور دوچرخه سواری پونه زار

کوهپیمایی به طرف آبشار
تور دوچرخه سواری پونه زار

چو مار روی تن کوه می خزد راهی
تور دوچرخه سواری پونه زار

پیست اسکی بدون برف
تور دوچرخه سواری پونه زار

نمایی زیبا از آبشار و درختان زرشک
تور دوچرخه سواری پونه زار

نمایی زیبا از آبشار و درختان زرشک
تور دوچرخه سواری پونه زار

حرکت به طرف پایین آبشار
تور دوچرخه سواری پونه زار

نمای آبشار از بالا
تور دوچرخه سواری پونه زار

گل پونه
تور دوچرخه سواری پونه زار

آبشار پونه زار
تور دوچرخه سواری پونه زار

آبشار پونه زار
تور دوچرخه سواری پونه زار

همسفران اسپادانا
تور دوچرخه سواری پونه زار

دوچرخه سواری در مسیر برگشت
تور دوچرخه سواری پونه زار

تور دوچرخه سواری پونه زار

تور دوچرخه سواری پونه زار

   
تور دوچرخه سواری پونه زار

دوچرخه سواری در مسیر برگشت
تور دوچرخه سواری پونه زار

دوچرخه سواری در مسیر برگشت