کوه پیمایی و آموزش کار با لوازم فنی و امدادی کوهنوردی
مکان: اصفهان،کوه صفه
زمان: 18/02/1388
عکسها: حمزه ضیایی ، مهدی سلطانی

                                                                                                                    
کوه صفه

فرود به وسیله لوازم فنی
کوه صفه

بقاء در طبیعت
کوه صفه

نمای جنوب شهر اصفهان
کوه صفه

کوه پیمایی به طرف محل شروع برنامه
 
کوه صفه

لطافت گل و ستبری کوه
کوه صفه

لحظۀ پر هیجان
کوه صفه

فرود به وسیله لوازم فنی