برنامه دوچرخه سواری (خارج از تقویم)
مکان:Germany
Freiburg in Breisgaur-Sasbachwalden-Forbach
Baden Baden-Baiersbronn-Wolfach-Gutach,Schwarzwaldbahn
Schonach in Schwarzwald-Titisee Neustadt-Feldberg-Freiburg
زمان: 19/03/1389 الی 29/03/1389
سطح: حرفه ای
طول مسیر دوچرخه سواری:  425 کیلومتر
عکسها: جمال گوهریان، Ralf Rothe

The friendship society for intercultural understanding between Isfahan and Freiburg “Freundeskreis Freiburg-Isfahan e. V”, and the city of Freiburg planned a mountain bike tour around the Black forest for friendship and understanding. At the end of a 10 days tour there will was be the participation of the mountain bike competition “Ultra Bike Marathon”, which is one of the famous bike competitions in Europe with over 4000 participants. In the year of the 10th anniversary of the sister city partnership between Freiburg and Isfahan, this society invited a group of mountain biker from Isfahan to participate the tour and the competition. We hope in our globalized world, that the exchange between the sister cities is important; can help to open doors, improve the understanding between each other and help to learn from each other.
www.freiburg-isfahan.de
به مناسبت دهمین سالگرد خواهرخواندگی دو شهر اصفهان- فرایبورگ تنی چند از اعضای انجمن دوچرخه سواران اسپادانا توسط "انجمن دوستی اصفهان فرایبورگ" جهت شرکت در تور دوچرخه سواری 10روزه در مناطق جنگلهای سیاه دعوت شدند که در پایان این 10روز در مسابقه"Ultra Bike Marathon" (یکی از معروفترین رقابتهای دوچرخه سواری در اروپا با حضور بیش از 4000 نفر شرکت کننده) نیز شرکت کردند. امید است در این دنیای جهانی شده، بتوان تبادلاتی را بین این دو شهر خواهرخوانده به ثمر رساند که خود دری باشد برای بهتر شدن روابط و درک یکدیگر.

تور دوچرخه سواری کشور آلمان-فرایبورگ

نوعی وسیله برای حمل سگ
تور دوچرخه سواری کشور آلمان-فرایبورگ

برگزارکنندگان تور
تور دوچرخه سواری کشور آلمان-فرایبورگ

شهر فرایبورگ
تور دوچرخه سواری کشور آلمان-فرایبورگ

شهر فرایبورگ
تور دوچرخه سواری کشور آلمان-فرایبورگ

روستاهای بین مسیر
تور دوچرخه سواری کشور آلمان-فرایبورگ

راهی برای حمل دوچرخه توسط ماشین
تور دوچرخه سواری کشور آلمان-فرایبورگ

دانش آموزان مدرسه با دوچرخه
تور دوچرخه سواری کشور آلمان-فرایبورگ

در بین مسیر دوچرخه سواری
تور دوچرخه سواری کشور آلمان-فرایبورگ

مقصد ما
تور دوچرخه سواری کشور آلمان-فرایبورگ

ایستگاه پلیس
تور دوچرخه سواری کشور آلمان-فرایبورگ

دوچرخه ای متفاوت
تور دوچرخه سواری کشور آلمان-فرایبورگ
تور دوچرخه سواری کشور آلمان-فرایبورگ

کودک دوچرخه سوار با کلاه ایمنی
تور دوچرخه سواری کشور آلمان-فرایبورگ

منظره های زیبا
تور دوچرخه سواری کشور آلمان-فرایبورگ

راندن در مسیر مخصوص دوچرخه
تور دوچرخه سواری کشور آلمان-فرایبورگ

راهنمای مسیر دوچرخه سواری
تور دوچرخه سواری کشور آلمان-فرایبورگ

مناظر زیبای اطراف محل اقامت
تور دوچرخه سواری کشور آلمان-فرایبورگ

خسته از رکاب زدن
تور دوچرخه سواری کشور آلمان-فرایبورگ
تور دوچرخه سواری کشور آلمان-فرایبورگ

منظره ای زیبا-هتل Traube-Tonbach
تور دوچرخه سواری کشور آلمان-فرایبورگ

هتل Wellnesshotel
تور دوچرخه سواری کشور آلمان-فرایبورگ

Black Forest Ultra Bike Mountain Exhibition
تور دوچرخه سواری کشور آلمان-فرایبورگ

Black Forest Ultra Bike Mountain Exhibition
تور دوچرخه سواری کشور آلمان-فرایبورگ

مناظر زیبای مسیر دوچرخه سواری
تور دوچرخه سواری کشور آلمان-فرایبورگ

دوچرخه سواری در جنگل سیاه
تور دوچرخه سواری کشور آلمان-فرایبورگ
تور دوچرخه سواری کشور آلمان-فرایبورگ
تور دوچرخه سواری کشور آلمان-فرایبورگ
مرد نگهبان شب
تور دوچرخه سواری کشور آلمان-فرایبورگ

Baden-Baden
تور دوچرخه سواری کشور آلمان-فرایبورگ

نوشیدن آب از چشمه طبیعی
تور دوچرخه سواری کشور آلمان-فرایبورگ

پرسیدن راه درست - جنگل های سیاه
تور دوچرخه سواری کشور آلمان-فرایبورگ

نوعی دوچرخه کرایه ای
تور دوچرخه سواری کشور آلمان-فرایبورگ

نمایی زیبا از هتل Kurgarten
تور دوچرخه سواری کشور آلمان-فرایبورگ

عکس یادگاری
تور دوچرخه سواری کشور آلمان-فرایبورگ

WWolfach
     
صفحه بعد