برنامه دوچرخه سواری (خارج از تقویم)
مکان:Germany
Freiburg in Breisgaur-Sasbachwalden-Forbach
Baden Baden-Baiersbronn-Wolfach-Gutach,Schwarzwaldbahn
Schonach in Schwarzwald-Titisee Neustadt-Feldberg-Freiburg
زمان: 19/03/1389 الی 29/03/1389
سطح: حرفه ای
طول مسیر دوچرخه سواری:  425 کیلومتر
عکسها: جمال گوهریان، Ralf Rothe

The friendship society for intercultural understanding between Isfahan and Freiburg “Freundeskreis Freiburg-Isfahan e. V”, and the city of Freiburg planned a mountain bike tour around the Black forest for friendship and understanding. At the end of a 10 days tour there will was be the participation of the mountain bike competition “Ultra Bike Marathon”, which is one of the famous bike competitions in Europe with over 4000 participants. In the year of the 10th anniversary of the sister city partnership between Freiburg and Isfahan, this society invited a group of mountain biker from Isfahan to participate the tour and the competition. We hope in our globalized world, that the exchange between the sister cities is important; can help to open doors, improve the understanding between each other and help to learn from each other.
www.freiburg-isfahan.de
به مناسبت دهمین سالگرد خواهرخواندگی دو شهر اصفهان- فرایبورگ تنی چند از اعضای انجمن دوچرخه سواران اسپادانا توسط "انجمن دوستی اصفهان فرایبورگ" جهت شرکت در تور دوچرخه سواری 10روزه در مناطق جنگلهای سیاه دعوت شدند که در پایان این 10روز در مسابقه"Ultra Bike Marathon" (یکی از معروفترین رقابتهای دوچرخه سواری در اروپا با حضور بیش از 4000 نفر شرکت کننده) نیز شرکت کردند. امید است در این دنیای جهانی شده، بتوان تبادلاتی را بین این دو شهر خواهرخوانده به ثمر رساند که خود دری باشد برای بهتر شدن روابط و درک یکدیگر.

تور دوچرخه سواری کشور آلمان-فرایبورگ

مناظر زیبای مسیر دوچرخه سواری
مکان استراحت در بین جنگل
تور دوچرخه سواری کشور آلمان-فرایبورگ
تور دوچرخه سواری کشور آلمان-فرایبورگ

دوچرخه سواری در جنگل های سیاه
تور دوچرخه سواری کشور آلمان-فرایبورگ

هتل Traube-Tonbach   
تور دوچرخه سواری کشور آلمان-فرایبورگ
تور دوچرخه سواری کشور آلمان-فرایبورگ

طبیعت زیبای مسیر سفر
تور دوچرخه سواری کشور آلمان-فرایبورگ

ثبت خاطرات سفر
تور دوچرخه سواری کشور آلمان-فرایبورگ

دوچرخه ای متفاوت


دختر جوان دوچرخه سوار


 لباس محلی Black forest 
تور دوچرخه سواری کشور آلمان-فرایبورگ

 شهرداری قدیمی فرایبورگ
تور دوچرخه سواری کشور آلمان-فرایبورگ

خسته از رکاب زدن
تور دوچرخه سواری کشور آلمان-فرایبورگ

اولین دریاچه
راهنمای صبور تور
تور دوچرخه سواری کشور آلمان-فرایبورگ
تور دوچرخه سواری کشور آلمان-فرایبورگ

سفر با قطار (همراه با دوچرخه)
تور دوچرخه سواری کشور آلمان-فرایبورگ
تور دوچرخه سواری کشور آلمان-فرایبورگ

طبیعت شگفت انگیز
تور دوچرخه سواری کشور آلمان-فرایبورگ

دوچرخه سواری در هوای مه آلود
صفحه قبل
تور دوچرخه سواری کشور آلمان-فرایبورگ

روز آخر سفر (روز خداحافظی)
تور دوچرخه سواری کشور آلمان-فرایبورگ

اصفهان در فرایبورگ
تور دوچرخه سواری کشور آلمان-فرایبورگ

سوغات اصفهان