تور دوچرخه سواری
مکان: استان مازندران،روستای پلور،منطقه حفاظت شده لار
زمان: 18/04/1389 الی 19/04/1389
سطح: حرفه ای
طول مسیر دوچرخه سواری:  60 کیلومتر
عکسها: سروش شاداوخش،حمید رضا رحیمی

                                                                                                                    
تور دوچرخه سواری دریاچه لار

دریاچه لار
تور دوچرخه سواری دریاچه لار

دماوند
تور دوچرخه سواری دریاچه لار

دوچرخه سواری به طرف ارتفاعات البرز
تور دوچرخه سواری دریاچه لار

ویلاسازی در منطقه پلور
تور دوچرخه سواری دریاچه لار

مناطق زیبای اطراف دماوند
تور دوچرخه سواری دریاچه لار

دوچرخه سواری به طرف دشت لار
تور دوچرخه سواری دریاچه لار

مناطق اطراف دریاچه لار
تور دوچرخه سواری دریاچه لار

سد لار
تور دوچرخه سواری دریاچه لار

دوچرخه سواری به طرف دشت لار
تور دوچرخه سواری دریاچه لار

دوچرخه سواری در اطراف دریاچه لار
تور دوچرخه سواری دریاچه لار

هنر طبیعت
تور دوچرخه سواری دریاچه لار

منطقه حفاظت شده لار
تور دوچرخه سواری دریاچه لار

کمپ
تور دوچرخه سواری دریاچه لار

دریاچه لار
تور دوچرخه سواری دریاچه لار

رودخانه آب سفید
تور دوچرخه سواری دریاچه لار

منطقه حفاظت شده لار
تور دوچرخه سواری دریاچه لار

لمس طبیعت
تور دوچرخه سواری دریاچه لار

طلوع خورشید در لار
تور دوچرخه سواری دریاچه لار

غروب دریاچه لار
تور دوچرخه سواری دریاچه لار

غروب دریاچه لار
تور دوچرخه سواری دریاچه لار

همسو با طبیعت
تور دوچرخه سواری دریاچه لار

دوچرخه سواری در مسیر برگشت
تور دوچرخه سواری دریاچه لار

مناطق اطراف دریاچه لار
تور دوچرخه سواری دریاچه لار

عبور از رودخانه آب سفید
تور دوچرخه سواری دریاچه لار

تحرک رمز سلامتی
تور دوچرخه سواری دریاچه لار

مناطق البرز  مرکزی
تور دوچرخه سواری دریاچه لار

یک روز در سکوت طبیعت
تور دوچرخه سواری دریاچه لار

دوچرخه سواری در مسیر برگشت
تور دوچرخه سواری دریاچه لار

پلور
تور دوچرخه سواری دریاچه لار

همسفران اسپادانا
تور دوچرخه سواری دریاچه لار

دوچرخه سواری در منطقه لار
تور دوچرخه سواری دریاچه لار

دوچرخه سواری در مسیر برگشت