تور دوچرخه سواری
مکان:شاهرود به بهشهر
استان سمنان،شاهرود،جنگل ابر
استان گلستان،علی اباد کتول،گرگان،روستای زیارت،بندر ترکمن
استان مازندران،شبه جزیره میانکاله،بهشهر
زمان: 24/06/1389 الی 30/06/1389
سطح: حرفه ای
طول مسیر دوچرخه سواری:  340 کیلومتر
عکسها: حمید رضا رحیمی،مهدی سلطانی
سامان لطفی،شهاب ملاافضل

تور دوچرخه سواری شاهرود به بهشهر

جاده کویری (به طرف شاهرود)
تور دوچرخه سواری شاهرود به بهشهر

تپه های ماسه ای (کویر مرکزی)
تور دوچرخه سواری شاهرود به بهشهر

لذت درک رنگ ها (کویر مرکزی)
تور دوچرخه سواری شاهرود به بهشهر

کویر مرکزی ایران
تور دوچرخه سواری شاهرود به بهشهر

غروب خورشید
تور دوچرخه سواری شاهرود به بهشهر

هنر طبیعت (تپه های ماسه ای)
تور دوچرخه سواری شاهرود به بهشهر

تپه های ماسه ای (کویر مرکزی)
تور دوچرخه سواری شاهرود به بهشهر

حیات سوزان
تور دوچرخه سواری شاهرود به بهشهر

ابر  (ارتفاعات البرز شرقی)
تور دوچرخه سواری شاهرود به بهشهر

دوچرخه سواری به طرف روستای ابر
تور دوچرخه سواری شاهرود به بهشهر

آرامگاه شیخ ابولحسن خرقانی
تور دوچرخه سواری شاهرود به بهشهر

دوچرخه سواری به طرف خرقان
تور دوچرخه سواری شاهرود به بهشهر

ابتدای جنگل ابر
تور دوچرخه سواری شاهرود به بهشهر

دوچرخه سواری به طرف جنگل ابر
تور دوچرخه سواری شاهرود به بهشهر

ارتفاعات روستای ابر
تور دوچرخه سواری شاهرود به بهشهر

دوچرخه سواری به طرف روستای ابر
تور دوچرخه سواری شاهرود به بهشهر

افزایش تراکم پوشش گیاهی (گلستان)
تور دوچرخه سواری شاهرود به بهشهر

به سمت ارتفاعات البرز
تور دوچرخه سواری شاهرود به بهشهر

جنگل های هیرکانی
تور دوچرخه سواری شاهرود به بهشهر

غلبه بر جاذبه (ارتفاعات البرز شرقی)
تور دوچرخه سواری شاهرود به بهشهر

دوستداران طبیعت
تور دوچرخه سواری شاهرود به بهشهر

در اوج  (ارتفاعات جنگلی البرز )
تور دوچرخه سواری شاهرود به بهشهر

نمایی از قله قلعه ماران
تور دوچرخه سواری شاهرود به بهشهر

دوچرخه سواری در جنگل ابر
تور دوچرخه سواری شاهرود به بهشهر

دوچرخه سواری در جنگل ابر
تور دوچرخه سواری شاهرود به بهشهر

دوچرخه سواری در جنگل ابر
تور دوچرخه سواری شاهرود به بهشهر

دوچرخه سواری در جنگل ابر
تور دوچرخه سواری شاهرود به بهشهر

فرود به سمت شیرین آباد
تور دوچرخه سواری شاهرود به بهشهر

دوچرخه سواری به طرف علی آباد کتول
تور دوچرخه سواری شاهرود به بهشهر

لذت درک رنگ ها
تور دوچرخه سواری شاهرود به بهشهر

روستای شیرین آباد
تور دوچرخه سواری شاهرود به بهشهر

نمای زیبای کوه های سبز البرز
تور دوچرخه سواری شاهرود به بهشهر

دریاچه کبودوال
آبشار کبودوال
آبشار کبودوال
تور دوچرخه سواری شاهرود به بهشهر

پس از یک روز رکاب زدن (جنگل کبودوال)
     
صفحه بعد