تور دوچرخه سواری
مکان:شاهرود به بهشهر
استان سمنان،شاهرود،جنگل ابر
استان گلستان،علی اباد کتول،گرگان،روستای زیارت،بندر ترکمن
استان مازندران،شبه جزیره میانکاله،بهشهر
زمان: 24/06/1389 الی 30/06/1389
سطح: حرفه ای
طول مسیر دوچرخه سواری:  340 کیلومتر
عکسها: حمید رضا رحیمی،مهدی سلطانی
سامان لطفی،شهاب ملاافضل

تور دوچرخه سواری شاهرود به بهشهر

جاده ناهارخوران (گرگان)
تور دوچرخه سواری شاهرود به بهشهر

حرکت با دوچرخه به طرف گرگان
تور دوچرخه سواری شاهرود به بهشهر

حرکت با دوچرخه به طرف گرگان
تور دوچرخه سواری شاهرود به بهشهر

حرکت با دوچرخه به طرف گرگان
تور دوچرخه سواری شاهرود به بهشهر

انتقال دوچرخه ها به جزیره آشوراده
تور دوچرخه سواری شاهرود به بهشهر

در نزدیکی دریا (بندر ترکمن)
تور دوچرخه سواری شاهرود به بهشهر

دوچرخه سواری به طرف روستای زیارت
تور دوچرخه سواری شاهرود به بهشهر

پارک جنگلی النگدره
تور دوچرخه سواری شاهرود به بهشهر

ثبت یک خاطره
تور دوچرخه سواری شاهرود به بهشهر

تنگه آشوراده
تور دوچرخه سواری شاهرود به بهشهر

جزیره آشوراده
تور دوچرخه سواری شاهرود به بهشهر

تنگه آشوراده (به سمت جزیره)
تور دوچرخه سواری شاهرود به بهشهر

انتظار
تور دوچرخه سواری شاهرود به بهشهر

غروب در اسکله
تور دوچرخه سواری شاهرود به بهشهر

ساحل شمالی جزیره آشوراده
تور دوچرخه سواری شاهرود به بهشهر

خانه ای روی آب (اسکله جزیره آشوراده)
تور دوچرخه سواری شاهرود به بهشهر

دوچرخه سواری در میانکاله
تور دوچرخه سواری شاهرود به بهشهر

ورود به پناهگاه حیات وحش میانکاله
تور دوچرخه سواری شاهرود به بهشهر

انتقال دوچرخه ها به شبه جزیره میانکاله
تور دوچرخه سواری شاهرود به بهشهر

انتقال دوچرخه ها به شبه جزیره میانکاله
تور دوچرخه سواری شاهرود به بهشهر

ساحل شمالی شبه جزیره میانکاله
تور دوچرخه سواری شاهرود به بهشهر

کلبه های ماهیگیران (میانکاله)
تور دوچرخه سواری شاهرود به بهشهر

دوچرخه سواری در میانکاله
تور دوچرخه سواری شاهرود به بهشهر

پرندگان دریایی (میانکاله)
تور دوچرخه سواری شاهرود به بهشهر

دوچرخه سواری به طرف بندر امیرآباد
تور دوچرخه سواری شاهرود به بهشهر

تمشک
تور دوچرخه سواری شاهرود به بهشهر

شب مانی در جنگل (میانکاله)
تور دوچرخه سواری شاهرود به بهشهر

کمپ جنگلی
تور دوچرخه سواری شاهرود به بهشهر

دریاچه عباس اباد (بهشهر*
تور دوچرخه سواری شاهرود به بهشهر

باغ تاریخی عباس آباد بهشهر
تور دوچرخه سواری شاهرود به بهشهر

همسفران اسپادانا
تور دوچرخه سواری شاهرود به بهشهر

کشتی به گل نشسته
   
صفحه قبل
تور دوچرخه سواری شاهرود به بهشهر

پایان