تور دوچرخه سواری
مکان: استان اصفهان،شهرستان سمیرم،روستای ونک،چشمه ناز
زمان: 01/05/1389
سطح: متوسط
طول مسیر دوچرخه سواری:  45 کیلومتر
عکسها: مجید روحانی،رضا حاجاتی

                                                                                                                    
تور دوچرخه سواری سمیرم-چشمه ناز

 روستای ونک
تور دوچرخه سواری سمیرم-چشمه ناز

شروع برنامه دوچرخه سواری
تور دوچرخه سواری سمیرم-چشمه ناز

گردهمایی و صرف صبحانه
تور دوچرخه سواری سمیرم-چشمه ناز

گردهمایی و صرف صبحانه
تور دوچرخه سواری سمیرم-چشمه ناز

با دوچرخه به سمت ونک
تور دوچرخه سواری سمیرم-چشمه ناز

لبخند ورزشی
تور دوچرخه سواری سمیرم-چشمه ناز

همسفران اسپادانا
تور دوچرخه سواری سمیرم-چشمه ناز

سد کمانه
تور دوچرخه سواری سمیرم-چشمه ناز

چشمه ناز
تور دوچرخه سواری سمیرم-چشمه ناز

چشمه ناز
تور دوچرخه سواری سمیرم-چشمه ناز
تور دوچرخه سواری سمیرم-چشمه ناز