تور دوچرخه سواری
مکان: استان چهارمحال و بختیاری،شهرستان بروجن- تالاب گندمان
زمان:  29/07/1390
سطح: متوسط
طول مسیر دوچرخه سواری:  45 کیلومتر
عکسها: حمید رضا رحیمی - مجید روحانی - ناعمه نادری

                                                                                                                    
تور دوچرخه سواری بروجن-تالاب گندمان

ورزش برای همه
تور دوچرخه سواری بروجن-تالاب گندمان

قاب طبیعت
تور دوچرخه سواری بروجن-تالاب گندمان

دوچرخه سواری اطراف تالاب گندمان

تور دوچرخه سواری بروجن-تالاب گندمان

تحرک رمز سلامتی

تور دوچرخه سواری بروجن-تالاب گندمان

دوچرخه سواری به طرف تالاب
تور دوچرخه سواری بروجن-تالاب گندمان

تالاب گندمان
تور دوچرخه سواری بروجن-تالاب گندمان

لذت درک رنگ ها
تور دوچرخه سواری بروجن-تالاب گندمان

دوستداران طبیعت
تور دوچرخه سواری بروجن-تالاب گندمان

برای فردا - کودکان روستایی
تور دوچرخه سواری بروجن-تالاب گندمان
تور دوچرخه سواری بروجن-تالاب گندمان

گذر زمان
تور دوچرخه سواری بروجن-تالاب گندمان

قبرستان قدیمی
تور دوچرخه سواری بروجن-تالاب گندمان

همسفران اسپادانا
تور دوچرخه سواری بروجن-تالاب گندمان

دوچرخه سواری در مسیر برگشت
تور دوچرخه سواری بروجن-تالاب گندمان

دوچرخه سواری در مسیر برگشت
تور دوچرخه سواری بروجن-تالاب گندمان

تالاب گندمان