تور دوچرخه سواری
مکان: استان چهارمحال و بختیاری،شهرستان لردگان، دره عشق
زمان:  22/02/1390 الی 23/02/1390
سطح: متوسط
طول مسیر دوچرخه سواری:  50 کیلومتر
عکسها: حمید رضا رحیمی ، مهدی سلطانی

                                                                                                                    
تور دوچرخه سواری دره عشق

طبیعت از نزدیک
تور دوچرخه سواری دره عشق

هاله نورانی
تور دوچرخه سواری دره عشق

کمپ

تور دوچرخه سواری دره عشق

طلوع یک ستاره

تور دوچرخه سواری دره عشق

دوچرخه سواری به طرف دره عشق
تور دوچرخه سواری دره عشق

رودخانه ارمند
تور دوچرخه سواری دره عشق

اماده سازی دوچرخه ها در کمپ
تور دوچرخه سواری دره عشق

قاب طبیعت
تور دوچرخه سواری دره عشق

برای آینده ، خواهیم ماند
تور دوچرخه سواری دره عشق

حرکت با دوچرخه در مسیر دره عشق
تور دوچرخه سواری دره عشق

همسفران اسپادانا
تور دوچرخه سواری دره عشق

دوچرخه سواری به طرف دره عشق
تور دوچرخه سواری دره عشق

دوستداران طبیعت
تور دوچرخه سواری دره عشق

لذت درک طبیعت
تور دوچرخه سواری دره عشق

طبیعت از نزدیک
تور دوچرخه سواری دره عشق

طبیعت زیبای زاگرس
تور دوچرخه سواری دره عشق

روستایی در رشته کوه زاگرس
تور دوچرخه سواری دره عشق

کشاورزان روستایی

تور دوچرخه سواری دره عشق

عبور از پل های بین مسیر
تور دوچرخه سواری دره عشق

زندگی جاریست
تور دوچرخه سواری دره عشق

رفتینگ (قایق سواری در آبهای خروشان)
تور دوچرخه سواری دره عشق

پل های روستایی بر روی اروند
تور دوچرخه سواری دره عشق

نگاهی به آینده (کودکان روستایی)
تور دوچرخه سواری دره عشق

استراحت بین مسیر دوچرخه سواری
 
تور دوچرخه سواری دره عشق

نمایی از دره عشق
تور دوچرخه سواری دره عشق

گل انار
تور دوچرخه سواری دره عشق

لحظه ای از زندگی