برنامه دوچرخه سواری (خارج از تقویم)
مکان:استان اصفهان: شهر اصفهان،نجف آباد،چادگان(دهکده تفریحی زاینده رود)
،گلپایگان،کاشان،کویر مرنجاب،ابیانه
استان یزد: میبد،اردکان(چک چک)،شهر یزد
زمان: 25/02/1390 الی 06/03/1390
سطح: حرفه ای
طول مسیر دوچرخه سواری:  300 کیلومتر
عکسها: جمال گوهریان، مسعود مجیدی ،حمید رضا رحیمی

Following the trip of some members of Spadana cycling Society to Freiburg, due to sister city partnership between Freiburg and Isfahan in June 2010; some German bikers were invited to the beautiful city, Esfahan carrying the name “1000 Km Friendship”.
15 people participated in this fourteen days cycling tour.
Below are the names of the people we would like to thank for helping us organize such a good program:
Dr. Zaker Esfahani, governor of the general’s office of Isfahan province
Dr. Saeid Zaker Esfahani, supervisor of urban and councils’ affairs office
Dr. Esmaeili, political assistant of Esfahan governor general’s office
Dr. Masoud Nik Aein, chief of protocol and international affairs department of Isfahan province
Dr. Rousta Zadeh, manager of municipality international communication
Mr. Mahnam, entertaining and sport assistant of cultural and entertaining of Esfahan municipality
Mr. Pezhman Sadeghi, assistant of urban and administrative services of Nazhvan organizing plan
Mr. Movahed, managing director of Zayandeh river civil organization Board of Directors of Abaris Ava Company (formal agent for Fuji Bikes in Iran)
Mr. Jamaledin Gooharian, the person in charge of holding this program
www.freiburg-isfahan.de
پس از سفر تعدادی از اعضای انجمن دوچرخه سواران اسپادانا به فرایبورگ برای برگزاری برنامه دوچرخه سواری به مناسبت خواهر خواندگی اصفهان و فرایبورگ در خرداد ماه سال 1389، بر آن شدیم به همین مناسبت و با شعار "هزار کیلومتر دوستی" تعدادی از شهروندان دوچرخه سوار فرایبورگ و دیگر شهرهای آلمان را به شهر زیبای اصفهان دعوت کنیم. تعداد 15 نفر برای حضور در برنامه دوچرخه سواری چهارده روزه شرکت کردند.
 از کسانی که در هرچه بهتر برگزار شدن این برنامه، ما را یاری کردند کمال تشکر را داریم.
 1- جناب آقای دکتر ذاکر اصفهانی استاندار محترم اصفهان
 2- جناب آقای مهندس سعید ذاکر اصفهانی سرپرست دفتر امور شهری و شوراها
 3- جناب آقای دکتر اسماعیلی معاونت سیاسی استانداری
 4- جناب آقای مسعود نیک آئین رئیس اداره تشریفات و امور بین الملل استان اصفهان
 5- جناب آقای دکتر روستازاده مدیر روابط بین الملل شهرداری اصفهان
 6- جناب آقای موحد مدیر عامل سازمان عمران زاینده رود
 7- جناب آقای مهنام معاونت ورزشی تفریحی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان
 8- جناب آقای پژمان صادقی معاون خدمات شهری و اجرائی طرح ساماندهی ناژوان
 9- مدیریت و اعضا هیأت مدیره شرکت آباریس آوا (نمایندگی رسمی دوچرخه های فوجی در ایران)
 10- جناب آقای جمال الدین گوهریان مسئول برگزاری این برنامه
تور دوچرخه سواری و اصفهان گردی مهمانان آلمانی

اصفهان گردی (باغ چهلستون)
تور دوچرخه سواری و اصفهان گردی مهمانان آلمانی

اصفهان گردی ( کلیسای وانک)
تور دوچرخه سواری و اصفهان گردی مهمانان آلمانی

اصفهان گردی (مسجد امام)
تور دوچرخه سواری و اصفهان گردی مهمانان آلمانی

اصفهان گردی (مسجد امام)
تور دوچرخه سواری و اصفهان گردی مهمانان آلمانی

اصفهان گردی (بازار میدان نقش جهان)
تور دوچرخه سواری و اصفهان گردی مهمانان آلمانی
تور دوچرخه سواری و اصفهان گردی مهمانان آلمانی

دو بنا از دو تاریخ
تور دوچرخه سواری و اصفهان گردی مهمانان آلمانی

اصفهان گردی (بازار میدان نقش جهان)
تور دوچرخه سواری و اصفهان گردی مهمانان آلمانی

اهداء هدیه به مهمانان آلمانی
تور دوچرخه سواری و اصفهان گردی مهمانان آلمانی

اداره تشریفات استانداری (تالار اشرف)
تور دوچرخه سواری و اصفهان گردی مهمانان آلمانی

اصفهان گردی (میدان نقش جهان)
تور دوچرخه سواری و اصفهان گردی مهمانان آلمانی
تور دوچرخه سواری و اصفهان گردی مهمانان آلمانی

دوچرخه سواری در مسیر چادگان
تور دوچرخه سواری و اصفهان گردی مهمانان آلمانی

دوچرخه سواری در مسیر رزوه
تور دوچرخه سواری و اصفهان گردی مهمانان آلمانی

دوچرخه سواری در مسیر چادگان
تور دوچرخه سواری و اصفهان گردی مهمانان آلمانی

هزار کیلومتر دوستی
تور دوچرخه سواری و اصفهان گردی مهمانان آلمانی

در آرزوی حرکت
تور دوچرخه سواری و اصفهان گردی مهمانان آلمانی

صرف صبحانه در دهکده زاینده رود
تور دوچرخه سواری و اصفهان گردی مهمانان آلمانی

دوچرخه سواران آلمانی (چادگان)
تور دوچرخه سواری و اصفهان گردی مهمانان آلمانی

دریاچه سد زاینده رود (چادگان)
تور دوچرخه سواری و اصفهان گردی مهمانان آلمانی

هزار کیلومتر دوستی
تور دوچرخه سواری و اصفهان گردی مهمانان آلمانی

معماری ایرانی
تور دوچرخه سواری و اصفهان گردی مهمانان آلمانی
تور دوچرخه سواری و اصفهان گردی مهمانان آلمانی

ارگ گوگد (گلپایگان)
تور دوچرخه سواری و اصفهان گردی مهمانان آلمانی

دوچرخه سواری در غرب استان اصفهان
تور دوچرخه سواری و اصفهان گردی مهمانان آلمانی

انعکاس
تور دوچرخه سواری و اصفهان گردی مهمانان آلمانی

باغ فین (کاشان)
تور دوچرخه سواری و اصفهان گردی مهمانان آلمانی

استراحت در بین مسیر دوچرخه سواری
تور دوچرخه سواری و اصفهان گردی مهمانان آلمانی

سفر به کویر (کویر مرنجاب)
تور دوچرخه سواری و اصفهان گردی مهمانان آلمانی

نرمش قبل از برنامه دوچرخه سواری
تور دوچرخه سواری و اصفهان گردی مهمانان آلمانی

بازدید از مکان های دیدنی

تور دوچرخه سواری و اصفهان گردی مهمانان آلمانی

همراهی پلیس در اجرای برنامه
تور دوچرخه سواری و اصفهان گردی مهمانان آلمانی

سفر به تاریخ (کاروانسرای مرنجاب)
تور دوچرخه سواری و اصفهان گردی مهمانان آلمانی

کاروانسرای مرنجاب
تور دوچرخه سواری و اصفهان گردی مهمانان آلمانی

دوچرخه دوست طبیعت
تور دوچرخه سواری و اصفهان گردی مهمانان آلمانی

دوچرخه سواری در مسیر کویر مرنجاب
     
صفحه بعد