برنامه دوچرخه سواری (خارج از تقویم)
مکان:استان اصفهان: شهر اصفهان،نجف آباد،چادگان(دهکده تفریحی زاینده رود)
،گلپایگان،کاشان،کویر مرنجاب،ابیانه
استان یزد: میبد،اردکان(چک چک)،شهر یزد
زمان: 25/02/1390 الی 06/03/1390
سطح: حرفه ای
طول مسیر دوچرخه سواری:  300 کیلومتر
عکسها: جمال گوهریان، مسعود مجیدی ، حمید رضا رحیمی

Following the trip of some members of Spadana cycling Society to Freiburg, due to sister city partnership between Freiburg and Isfahan in June 2010; some German bikers were invited to the beautiful city, Esfahan carrying the name “1000 Km Friendship”.
15 people participated in this fourteen days cycling tour.
Below are the names of the people we would like to thank for helping us organize such a good program:
Dr. Zaker Esfahani, governor of the general’s office of Isfahan province
Dr. Saeid Zaker Esfahani, supervisor of urban and councils’ affairs office
Dr. Esmaeili, political assistant of Esfahan governor general’s office
Dr. Masoud Nik Aein, chief of protocol and international affairs department of Isfahan province
Dr. Rousta Zadeh, manager of municipality international communication
Mr. Mahnam, entertaining and sport assistant of cultural and entertaining of Esfahan municipality
Mr. Pezhman Sadeghi, assistant of urban and administrative services of Nazhvan organizing plan
Mr. Movahed, managing director of Zayandeh river civil organization Board of Directors of Abaris Ava Company (formal agent for Fuji Bikes in Iran)
Mr. Jamaledin Gooharian, the person in charge of holding this program
www.freiburg-isfahan.de
پس از سفر تعدادی از اعضای انجمن دوچرخه سواران اسپادانا به فرایبورگ برای برگزاری برنامه دوچرخه سواری به مناسبت خواهر خواندگی اصفهان و فرایبورگ در خرداد ماه سال 1389، بر آن شدیم به همین مناسبت و با شعار "هزار کیلومتر دوستی" تعدادی از شهروندان دوچرخه سوار فرایبورگ و دیگر شهرهای آلمان را به شهر زیبای اصفهان دعوت کنیم. تعداد 15 نفر برای حضور در برنامه دوچرخه سواری چهارده روزه شرکت کردند.
 از کسانی که در هرچه بهتر برگزار شدن این برنامه، ما را یاری کردند کمال تشکر را داریم.
 1- جناب آقای دکتر ذاکر اصفهانی استاندار محترم اصفهان
 2- جناب آقای مهندس سعید ذاکر اصفهانی سرپرست دفتر امور شهری و شوراها
 3- جناب آقای دکتر اسماعیلی معاونت سیاسی استانداری
 4- جناب آقای مسعود نیک آئین رئیس اداره تشریفات و امور بین الملل استان اصفهان
 5- جناب آقای دکتر روستازاده مدیر روابط بین الملل شهرداری اصفهان
 6- جناب آقای موحد مدیر عامل سازمان عمران زاینده رود
 7- جناب آقای مهنام معاونت ورزشی تفریحی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان
 8- جناب آقای پژمان صادقی معاون خدمات شهری و اجرائی طرح ساماندهی ناژوان
 9- مدیریت و اعضا هیأت مدیره شرکت آباریس آوا (نمایندگی رسمی دوچرخه های فوجی در ایران)
 10- جناب آقای جمال الدین گوهریان مسئول برگزاری این برنامه
تور دوچرخه سواری و اصفهان گردی مهمانان آلمانی

دوچرخه سواری در مسیر کاروانسرا
تور دوچرخه سواری و اصفهان گردی مهمانان آلمانی

دوچرخه سواری در مسیر کاروانسرا
تور دوچرخه سواری و اصفهان گردی مهمانان آلمانی

دوچرخه سواری در کویر
تور دوچرخه سواری و اصفهان گردی مهمانان آلمانی

کویر سرزمین بی انتها
تور دوچرخه سواری و اصفهان گردی مهمانان آلمانی

دریاچه نمک
تور دوچرخه سواری و اصفهان گردی مهمانان آلمانی

بازدید از جاذبه های کویر

تور دوچرخه سواری و اصفهان گردی مهمانان آلمانی

دوچرخه سواری در کویر مرنجاب
تور دوچرخه سواری و اصفهان گردی مهمانان آلمانی

دوچرخه سواری درکویر مرنجاب
تور دوچرخه سواری و اصفهان گردی مهمانان آلمانی

تپه ماسه های بادی
تور دوچرخه سواری و اصفهان گردی مهمانان آلمانی

دوچرخه سواری در دریاچه نمک
تور دوچرخه سواری و اصفهان گردی مهمانان آلمانی

اصفهان-فرایبورگ-دوستی
تور دوچرخه سواری و اصفهان گردی مهمانان آلمانی

لذت لمس طبیعت
تور دوچرخه سواری و اصفهان گردی مهمانان آلمانی
تور دوچرخه سواری و اصفهان گردی مهمانان آلمانی

پوشش زنان روستای تاریخی ابیانه
تور دوچرخه سواری و اصفهان گردی مهمانان آلمانی

روستای ابیانه
تور دوچرخه سواری و اصفهان گردی مهمانان آلمانی

جاده کویری
تور دوچرخه سواری و اصفهان گردی مهمانان آلمانی

بازدید از صنایع دستی میبد
تور دوچرخه سواری و اصفهان گردی مهمانان آلمانی

چاپارخانه میبد
تور دوچرخه سواری و اصفهان گردی مهمانان آلمانی

آب انبار شهر میبد
تور دوچرخه سواری و اصفهان گردی مهمانان آلمانی

دوچرخه سواری در مسیر برنامه
تور دوچرخه سواری و اصفهان گردی مهمانان آلمانی

زیارتگاه زرتشتیان (چک چک)
تور دوچرخه سواری و اصفهان گردی مهمانان آلمانی

آتشکده زرتشتیان یزد
تور دوچرخه سواری و اصفهان گردی مهمانان آلمانی

صرف شام در رستوران سنتی
تور دوچرخه سواری و اصفهان گردی مهمانان آلمانی

معماری ایرانی-آب انبار میبد
تور دوچرخه سواری و اصفهان گردی مهمانان آلمانی

دوچرخه سواری در شهر اصفهان
تور دوچرخه سواری و اصفهان گردی مهمانان آلمانی

یک عکس ، یک خاطره
تور دوچرخه سواری و اصفهان گردی مهمانان آلمانی

بازدید از ورزش زورخانه ای
تور دوچرخه سواری و اصفهان گردی مهمانان آلمانی

زندان اسکندر (یزد)
تور دوچرخه سواری و اصفهان گردی مهمانان آلمانی

اعضای انجمن و مهمانان آلمانی
تور دوچرخه سواری و اصفهان گردی مهمانان آلمانی

دوچرخه سواری در پارک جنگلی ناژوان
تور دوچرخه سواری و اصفهان گردی مهمانان آلمانی

یک روز در برنامه هفتگی انجمن
تور دوچرخه سواری و اصفهان گردی مهمانان آلمانی

عبور دورخه سواران از خیابان چهارباغ
صفحه قبل
تور دوچرخه سواری و اصفهان گردی مهمانان آلمانی

هزار کیلومتر دوستی
تور دوچرخه سواری و اصفهان گردی مهمانان آلمانی

صرف شام با مسئولان استانداری
تور دوچرخه سواری و اصفهان گردی مهمانان آلمانی

عبور از زاینده رود خشک شده