تور دوچرخه سواری
مکان:استان مازندران (شهر بهشهر-دریاچه عباس آباد)
استان گلستان (شهر بندر ترکمن-جزیره آشوراده-شبه جزیره میانکاله)
زمان: 08/06/1390 الی 11/06/1390
سطح: حرفه ای
طول مسیر دوچرخه سواری:  120 کیلومتر
عکسها: امین کریمیان - حمید رضا رحیمی- اشکان آل داود
مجید روحانی -ناعمه نادری - محسن پناهی

تور دوچرخه سواری میانکاله-بهشهر

بوته های تمشک (جزیره آشوراده)
تور دوچرخه سواری میانکاله-بهشهر

جزیره آشوراده
تور دوچرخه سواری میانکاله-بهشهر

قلعه سه ضلعی روسها(جزیره آشوراده)
تور دوچرخه سواری میانکاله-بهشهر

همسفران اسپادانا (اسکله بندر ترکمن)
تور دوچرخه سواری میانکاله-بهشهر

به طرف میانکاله
تور دوچرخه سواری میانکاله-بهشهر

حمل دوچرخه ها توسط قایق
تور دوچرخه سواری میانکاله-بهشهر

خانه های تاریخی (جزیره آشوراده)
تور دوچرخه سواری میانکاله-بهشهر

عکسی با تاریخ (قلعه روسها)
تور دوچرخه سواری میانکاله-بهشهر

دوچرخه سواری در شبه جزیره میانکاله
تور دوچرخه سواری میانکاله-بهشهر

ورود به میانکاله با دوچرخه ها
تور دوچرخه سواری میانکاله-بهشهر

ورود به میانکاله از شرق
تور دوچرخه سواری میانکاله-بهشهر

شرقی ترین قسمت میانکاله
تور دوچرخه سواری میانکاله-بهشهر

کلبه های ماهیگیران (میانکاله)
تور دوچرخه سواری میانکاله-بهشهر

حیات وحش میانکاله (گاو های وحشی)
تور دوچرخه سواری میانکاله-بهشهر

عظمت در نگاه توست
تور دوچرخه سواری میانکاله-بهشهر

دوچرخه سواری در شرق میانکاله
تور دوچرخه سواری میانکاله-بهشهر

دوچرخه سواری در میانکاله
تور دوچرخه سواری میانکاله-بهشهر

کلبه تنهایی ماهیگیران
تور دوچرخه سواری میانکاله-بهشهر

ساکنان طبیعت میانکاله
تور دوچرخه سواری میانکاله-بهشهر

طبیعت شبه جزیره میانکاله

تور دوچرخه سواری میانکاله-بهشهر

انرژی
تور دوچرخه سواری میانکاله-بهشهر

دوچرخه سواری در ساحل دریای خزر
تور دوچرخه سواری میانکاله-بهشهر

حیات وحش میانکاله
تور دوچرخه سواری میانکاله-بهشهر

حیات وحش میانکاله (اسب وحشی)
تور دوچرخه سواری میانکاله-بهشهر

پاسگاه میان قلعه (میانکاله)

تور دوچرخه سواری میانکاله-بهشهر

پیش به سوی آینده
تور دوچرخه سواری میانکاله-بهشهر

طبیعت زیبای شبه جزیره میانکاله
تور دوچرخه سواری میانکاله-بهشهر

ساحل زیبای میانکاله
تور دوچرخه سواری میانکاله-بهشهر

زمین زیباست
تور دوچرخه سواری میانکاله-بهشهر

پناهگاه حیات وحش میانکاله
تور دوچرخه سواری میانکاله-بهشهر

غروب یک ستاره
تور دوچرخه سواری میانکاله-بهشهر

لحظه طلائی
تور دوچرخه سواری میانکاله-بهشهر

همسفران اسپادانا
تور دوچرخه سواری میانکاله-بهشهر

دوچرخه سواری در میانکاله
تور دوچرخه سواری میانکاله-بهشهر

کمپ ساحلی
تور دوچرخه سواری میانکاله-بهشهر

لذت درک رنگ ها
     
صفحه بعد