تور دوچرخه سواری
مکان: استان چهارمحال و بختیاری،شهرستان بروجن،بخش سفید دشت
زمان: 26/01/1390
سطح: متوسط
طول مسیر دوچرخه سواری:  45 کیلومتر
عکسها: حمید رضا رحیمی

                                                                                                                    
تور دوچرخه سواری سفیددشت

دوچرخه سواری در منطقه سفید دشت
تور دوچرخه سواری سفیددشت

دوچرخه سواری و دوچرخه سوار
تور دوچرخه سواری سفیددشت

دوچرخه سواری در منطقه سفید دشت
تور دوچرخه سواری سفیددشت

دوچرخه سواری در منطقه سفید دشت
تور دوچرخه سواری سفیددشت

زمین در تصرف انسان
تور دوچرخه سواری سفیددشت

دوچرخه سواری به طرف روستای دهنو
تور دوچرخه سواری سفیددشت

مزارع منطقه سفیددشت
تور دوچرخه سواری سفیددشت

دوچرخه سواری به طرف روستای دهنو
تور دوچرخه سواری سفیددشت

قلعه تاریخی (همسفران اسپادانا)
تور دوچرخه سواری سفیددشت

دوچرخه سواری به طرف روستای دهنو
تور دوچرخه سواری سفیددشت

کشاورزان مشغول کارند
تور دوچرخه سواری سفیددشت

نگاهی به آینده (کودکان روستایی)
تور دوچرخه سواری سفیددشت

تحرک رمز سلامتی
تور دوچرخه سواری سفیددشت

استراحت نیم روز
تور دوچرخه سواری سفیددشت

قلعه تاریخی روستای سورک
تور دوچرخه سواری سفیددشت

گذر زمان
تور دوچرخه سواری سفیددشت

طبیعت منطقه سفیددشت
تور دوچرخه سواری سفیددشت

به سمت آغاز
تور دوچرخه سواری سفیددشت

طبیعت منطقه سفیددشت
تور دوچرخه سواری سفیددشت

نمایی از روستای دهنو