تور بزرگ دوچرخه سواری به مناسبت پاسداشت رودخانه زاینده رود و با شعار "زنده بمان زنده رود"
مکان: استان اصفهان- شهرستان چادگان-شهر سامان-شهر تیران-شهر نجف آباد
زمان:  22/06/1391 الی 24/06/1391
سطح: حرفه ای
طول مسیر دوچرخه سواری:  320 کیلومتر
عکسها: حمید رضا رحیمی
 
برگزارکنندگان:
انجمن دوچرخه سواران اسپادانا - گروه دوچرخه سواری تیبا - هیئت دوچرخه سواری سه گانه نجف آباد - هیئت دوچرخه سواری درچه- گروه دوچرخه سواری ملی پوشان و شرکت کنندگانی از دیگر شهرهای ایران
با همکاری:
گروه فستوس (KTM) (FLASH) - هلال احمر شهرستان اصفهان - پوشاک دوچرخه سواری اسپید (speed)- فروشگاه تیزرو (دلیلگو)
 هیئت دوچرخه سواری استان اصفهان - مدیریت عمران زاینده رود
تور دوچرخه سواری چادگان

دوچرخه سواری به طرف نجف آباد
تور دوچرخه سواری چادگان

سرعت
تور دوچرخه سواری چادگان

گروه برگزاری

تور دوچرخه سواری چادگان

شروع برنامه (پل خواجو)

تور دوچرخه سواری چادگان

صرف صبحانه در پارک نجف آباد
تور دوچرخه سواری چادگان

صبحانه روز اول
تور دوچرخه سواری چادگان

استقبال از ورزشکاران در نجف آباد
تور دوچرخه سواری چادگان

دوچرخه سواری به طرف نجف آباد
تور دوچرخه سواری چادگان

توقف برای ناهار روز اول


پوستر تور

تور دوچرخه سواری چادگان

استقبال از ورزشکاران در تیران
تور دوچرخه سواری چادگان

دوچرخه سواران در استراحت
تور دوچرخه سواری چادگان

استراحت بین مسیر چادگان
تور دوچرخه سواری چادگان

حرکت منظم دوچرخه سواران
تور دوچرخه سواری چادگان

پشتیبانی هلال احمر
تور دوچرخه سواری چادگان

خواب نیم روز
تور دوچرخه سواری چادگان

دوچرخه سواری در روز اول
تور دوچرخه سواری چادگان

دوچرخه سواری به طرف چادگان

تور دوچرخه سواری چادگان

دوچرخه سواری به طرف چادگان
تور دوچرخه سواری چادگان

رنگ ها
تور دوچرخه سواری چادگان

ورود به دهکده تفریحی زاینده رود
تور دوچرخه سواری چادگان

ورود به دهکده تفریحی زاینده رود
تور دوچرخه سواری چادگان

حرکت بت دوچرخه یه طرف چادگان
تور دوچرخه سواری چادگان

غلبه بر جاذبه
تور دوچرخه سواری چادگان

نرمش صبحگاهی
تور دوچرخه سواری چادگان

گردهمایی شبانه در دهکده
تور دوچرخه سواری چادگان

دریاچه سد زاینده رود
تور دوچرخه سواری چادگان

شرکت کنندگان در تور
تور دوچرخه سواری چادگان

دیدار مسئولان از تور
تور دوچرخه سواری چادگان

زنده بمان زنده رود
تور دوچرخه سواری چادگان

دوچرخه سواران در روز دوم
تور دوچرخه سواری چادگان

انرژی مثبت
صفحه بعد
تور دوچرخه سواری چادگان

تحرک رمز سلامتی
تور دوچرخه سواری چادگان

تیم اسکورت
تور دوچرخه سواری چادگان

پشتیبانی خودروهای هلال احمر