تور بزرگ دوچرخه سواری به مناسبت پاسداشت رودخانه زاینده رود و با شعار "زنده بمان زنده رود"
مکان: استان اصفهان- شهرستان چادگان-شهر سامان-شهر تیران-شهر نجف آباد
زمان:  22/06/1391 الی 24/06/1391
سطح: حرفه ای
طول مسیر دوچرخه سواری:  320 کیلومتر
عکسها: حمید رضا رحیمی
 
برگزارکنندگان:
انجمن دوچرخه سواران اسپادانا - گروه دوچرخه سواری تیبا - هیئت دوچرخه سواری سه گانه نجف آباد - هیئت دوچرخه سواری درچه- گروه دوچرخه سواری ملی پوشان و شرکت کنندگانی از دیگر شهرهای ایران
با همکاری:
گروه فستوس (KTM) (FLASH) - هلال احمر شهرستان اصفهان - پوشاک دوچرخه سواری اسپید (speed)- فروشگاه تیزرو (دلیلگو)
 هیئت دوچرخه سواری استان اصفهان - مدیریت عمران زاینده رود
تور دوچرخه سواری چادگان

دوچرخه سواری به طرف سامان
تور دوچرخه سواری چادگان

خودروی پیشروی تور
تور دوچرخه سواری چادگان

ناهار روز دوم
تور دوچرخه سواری چادگان

پیمودم مسیر با دوچرخه
تور دوچرخه سواری چادگان

مناظر زیبای بین مسیر
تور دوچرخه سواری چادگان

ویلاسازی در اطراف زاینده رود

تور دوچرخه سواری چادگان

دوچرخه سواری به طرف سامان
تور دوچرخه سواری چادگان

مسیر زیبای سامان
تور دوچرخه سواری چادگان

لحظه ای از زندگی
تور دوچرخه سواری چادگان

طبیعت اطراف زاینده رود
تور دوچرخه سواری چادگان

نمای زیبایی از سامان
تور دوچرخه سواری چادگان

رودخانه زاینده رود
تور دوچرخه سواری چادگان

دوچرخه سواری به طرف سامان
تور دوچرخه سواری چادگان

حرکت منظم دوچرخه سواران
تور دوچرخه سواری چادگان

ایران من
تور دوچرخه سواری چادگان

مصاحبه با دوچرخه سواران
تور دوچرخه سواری چادگان

نرمش صبحگاهی روز دوم
تور دوچرخه سواری چادگان

تیم پشتیبانی هلال احمر
تور دوچرخه سواری چادگان

شام شب دوم
تور دوچرخه سواری چادگان

شام شب دوم
تور دوچرخه سواری چادگان

دوچرخه سواری به طرف تیران
تور دوچرخه سواری چادگان

نمایی از ورزشگاه سامان
تور دوچرخه سواری چادگان

هر ایرانی یک امدادگر
تور دوچرخه سواری چادگان

شروع برنامه در ورزشگاه سامان
تور دوچرخه سواری چادگان

طبیعت اطراف جاده
تور دوچرخه سواری چادگان

دوچرخه سواری به طرف تیران
تور دوچرخه سواری چادگان

تدارکات
تور دوچرخه سواری چادگان

در طول رودخانه زاینده رود
صفحه قبل
تور دوچرخه سواری چادگان

90
تور دوچرخه سواری چادگان

زنده بمان زنده رود
تور دوچرخه سواری چادگان

دوچرخه سواری به طرف اصفهان