همکاری با هیأت دوچرخه سواری اصفهان در اجرای همایش دوچرخه سواری  به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی
مکان: شهر اصفهان- پل خواجو - ورزشگاه انقلاب
زمان:  13/11/1391
سطح: مبتدی
طول مسیر دوچرخه سواری:  10 کیلومتر
عکسها: مهدی سلطانی

                                                                                                                    
همایش دوچرخه سواری

همایش دوچرخه سواری
همایش دوچرخه سواری

همکاری اعضای انجمن
همایش دوچرخه سواری

تجمع دوچرخه سواران در پل خواجو

همایش دوچرخه سواری

تجمع دوچرخه سواران در پل خواجو

همایش دوچرخه سواری

همایش دوچرخه سواری

همایش دوچرخه سواری

همایش دوچرخه سواری

همایش دوچرخه سواری

همایش دوچرخه سواری

همایش دوچرخه سواری

همایش دوچرخه سواری

همایش دوچرخه سواری

همایش دوچرخه سواری

همایش دوچرخه سواری

همایش دوچرخه سواری

همایش دوچرخه سواری

همکاری اعضای انجمن

همایش دوچرخه سواری

مکان تجمع در ورزشگاه انقلاب

همایش دوچرخه سواری

صحبت با رئیس سازمان ورزش و جوانان

همایش دوچرخه سواری

اهدای جوایز

همایش دوچرخه سواری

تمبر اختصاصی همایش

همایش دوچرخه سواری

همایش دوچرخه سواری

     
همایش دوچرخه سواری

همکاری اعضای انجمن