تور دوچرخه سواری
مکان: استان اصفهان-شهرستان خور-روستای مصر-روستای محمدآباد کوره گز-روستای عروسان
زمان:  25/08/1391 الی 26/08/1391
سطح: حرفه ای
طول مسیر دوچرخه سواری:  120 کیلومتر
عکسها: علی رحیمی-گلناز گلشن- مهدی سلطانی

                                                                                                                    
تور دوچرخه سواری کویر مصر-خور

دوچرخه سواری در مسیر ماسه ای
تور دوچرخه سواری کویر مصر-خور

پایان
تور دوچرخه سواری کویر مصر-خور

نرمش قبل از شروع برنامه

تور دوچرخه سواری کویر مصر-خور

کمپ شب اول (آب انبار)

تور دوچرخه سواری کویر مصر-خور

دوچرخه سواری در جاده ماسه ای
تور دوچرخه سواری کویر مصر-خور

عظمت در نگاه توست
تور دوچرخه سواری کویر مصر-خور

دوچرخه سواری به طرف روستای مصر
تور دوچرخه سواری کویر مصر-خور

سراب
تور دوچرخه سواری کویر مصر-خور

کویر
تور دوچرخه سواری کویر مصر-خور

طبیعت زیبای منطقه

تور دوچرخه سواری کویر مصر-خور

همسفران اسپادانا
تور دوچرخه سواری کویر مصر-خور

درک طبیعت
تور دوچرخه سواری کویر مصر-خور

کویر خور
تور دوچرخه سواری کویر مصر-خور

طبیعت زیبای کویری خور
تور دوچرخه سواری کویر مصر-خور

دوچرخه دوست طبیعت
تور دوچرخه سواری کویر مصر-خور

دوچرخه سواری به طرف روستای مصر
تور دوچرخه سواری کویر مصر-خور

نمایی از طبیعت زیبای مسیر
تور دوچرخه سواری کویر مصر-خور

عبور از ارتفاعات بین مسیر
تور دوچرخه سواری کویر مصر-خور

لذت درک رنگ ها
تور دوچرخه سواری کویر مصر-خور

دوچرخه سواری به طرف روستای مصر
تور دوچرخه سواری کویر مصر-خور

دوچرخه سواری به طرف روستای مصر
تور دوچرخه سواری کویر مصر-خور

دوستداران طبیعت
تور دوچرخه سواری کویر مصر-خور

شتر
تور دوچرخه سواری کویر مصر-خور

روستای محمدآباد کوره گز
تور دوچرخه سواری کویر مصر-خور

دوچرخه سواری به طرف روستای مصر
تور دوچرخه سواری کویر مصر-خور

تلاش برای بقا
تور دوچرخه سواری کویر مصر-خور

تنها در کویر
تور دوچرخه سواری کویر مصر-خور

روستای عروسان
   
تور دوچرخه سواری کویر مصر-خور

جاده آسفالته روستای مصر
تور دوچرخه سواری کویر مصر-خور

بزرگترین کوه ماسه ای ایران