برنامه کوه پیمایی و پاکسازی طبیعت
به مناسبت آغاز سال جدید و نو شدن طبیعت
مکان: استان اصفهان-شهر اصفهان-کوه صفه
زمان:  25/12/1391
عکسها: حمیدرضا رحیمی - علی رحیمی

                                                                                                                    
برنامه پاکسازی طبیعت

کوه پیمایی در کوه صفه
برنامه پاکسازی طبیعت

کوه پیمایی در کوه صفه
برنامه پاکسازی طبیعت

نمایی از طبیعت اطراف کوه صفه

برنامه پاکسازی طبیعت

کوه پیمایی در کوه صفه
برنامه پاکسازی طبیعت

پاکسازی طبیعت
برنامه پاکسازی طبیعت

پاکسازی طبیعت
برنامه پاکسازی طبیعت

ایستگاه دوم تله کابین صفه
برنامه پاکسازی طبیعت

صرف صبحانه
برنامه پاکسازی طبیعت

پاکسازی طبیعت
برنامه پاکسازی طبیعت

نمایی از غرب اصفهان

برنامه پاکسازی طبیعت

دوستداران طبیعت
برنامه پاکسازی طبیعت

هفت سین اسپادانا
     
برنامه پاکسازی طبیعت

همسفران اسپادانا