تور دوچرخه سواری
(با همکاری گروه دوچرخه سواری تیبا-گروه دوچرخه سواری هامون-گروه دوچرخه سواری رایا-گروه دوچرخه سواری راسخ)
مکان: استان اصفهان-شهرستان شهرضا
زمان:  8/11/1391
سطح: متوسط
طول مسیر دوچرخه سواری:  65 کیلومتر
عکسها: حمزه ضیایی

                                                                                                                    
تور دوچرخه سواری شهرضا

دوچرخه سواری در اطراف شهرض
تور دوچرخه سواری شهرضا

تحرک رمز سلامتی
تور دوچرخه سواری شهرضا

شروع یک صبح زمستانی

تور دوچرخه سواری شهرضا

شروع برنامه
تور دوچرخه سواری شهرضا

انسان و طبیعت


دوچرخه سواری در منطقه اطراف شهرضا


دوچرخه سواری در منطقه اطراف شهرضا
تور دوچرخه سواری شهرضا

انعکاس
تور دوچرخه سواری شهرضا

دوستداران طبیعت
تور دوچرخه سواری شهرضا

دوچرخه سواری در منطقه اطراف شهرضا

تور دوچرخه سواری شهرضا

استراحت نیم روز
تور دوچرخه سواری شهرضا

تحرک رمز سلامتی
تور دوچرخه سواری شهرضا

ورزشکاران شرکت کننده در برنامه
تور دوچرخه سواری شهرضا

زمین زیباست
تور دوچرخه سواری شهرضا

همکاری هلال احمر شهرضا
تور دوچرخه سواری شهرضا

دوچرخه سواری در منطقه اطراف شهرضا
   
تور دوچرخه سواری شهرضا

انتهای برنامه
تور دوچرخه سواری شهرضا

انتهای برنامه