تور دوچرخه سواری
مکان: استان اصفهان - شهرستان نجف آباد
زمان:  20/02/1392
سطح: متوسط
طول مسیر دوچرخه سواری:  45 کیلومتر
عکسها: وحید امیری
 
تور دوچرخه سواری نجف آباد

دوچرخه  recumbent
تور دوچرخه سواری نجف آباد

همسفران اسپادانا

تور دوچرخه سواری نجف آباد

دوچرخه سواری به طرف نجف آباد

تور دوچرخه سواری نجف آباد

دوچرخه سواری به طرف نجف آباد

تور دوچرخه سواری نجف آباد

دوچرخه سواری در مسیر برگشت
تور دوچرخه سواری نجف آباد

استراحت بین مسیر
تور دوچرخه سواری نجف آباد

دوچرخه سواران
تور دوچرخه سواری نجف آباد

دوچرخه سواری در مسیر برگشت
  ارسال نظر ( نظرات و خاطرات خود از این برنامه را برای ما ارسال نمائید)
نام           
نظر شما 


نظرت ارسالی

اعتمادی
سلام خسته نباشید برنامه عالی بود لطفا تکرار شود.