تور دوچرخه سواری
مکان: استان اصفهان،شهرستان فلاورجان،شهر پیربکران
زمان: 05/09/1389
سطح: متوسط
طول مسیر دوچرخه سواری:  80 کیلومتر
عکسها: مهدی سلطانی، شهاب ملاافضل

                                                                                                                    
تور دوچرخه سواری پیربکران

پل تاریخی بابامحمود پیربکران
تور دوچرخه سواری پیربکران

پیربکران - استراحت و صبحانه
تور دوچرخه سواری پیربکران

گردنه آب نیل
تور دوچرخه سواری پیربکران

دوچرخه سواری به طرف پیربکران
تور دوچرخه سواری پیربکران

مناظر زیبای پاییزی
تور دوچرخه سواری پیربکران

لذت درک رنگ ها
تور دوچرخه سواری پیربکران

دوچرخه سواری در جاده ای پاییزی
تور دوچرخه سواری پیربکران

پل بابامحمود بر روی رودخانه زاینده رود
تور دوچرخه سواری پیربکران

دوچرخه سواری در اطراف پیربکران
تور دوچرخه سواری پیربکران

دوچرخه سواری در اطراف پیربکران
تور دوچرخه سواری پیربکران

دوچرخه سواری در اطراف پیربکران
تور دوچرخه سواری پیربکران

دوچرخه سواری در اطراف پیربکران
تور دوچرخه سواری پیربکران

زاینده رود
تور دوچرخه سواری پیربکران

طبیعت زیبای فصل پاییز
تور دوچرخه سواری پیربکران

امتداد
تور دوچرخه سواری پیربکران

طبیعت زیبای فصل پاییز
   
تور دوچرخه سواری پیربکران

همسفران اسپادانا
تور دوچرخه سواری پیربکران

قبرستان تاریخی استراخاتون