سایت های طبیعت گردی و گرشگری
www.anobanini.ir سايت جامع گردشگري ايران
www.irandeserts.com بيابان ها و کويرهاي ايران
www.iranpedia.ir سايت جامع گردشگري ايران
www.ichto.ir پرتال سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري
www.gisichto.ir سامانه اطلاعات جغرافيايي ایران
www.mntourism.ir سامانه اطلاعاتی مناطق نمونه گردشگري ايران
www.irangardan.ir کانون گردشگران جوان ايران
www.anobanini.net/forum انجمن گردشگران ايران
www.survival.ir سازگاري با طبيعت
www.baghadartabiat.com بقا در طبيعت
www.iranview.ir نماي ايران
www.tabiat.ir موسسۀ طبیعت
www.tourismiran.ir       سایت رسمی گردشگری ایران
www.tourism-elite.com نخبگان توریسم
www.mosaferan.ir دوماهنامه ميراث فرهنگي و گردشگري
www.iran-tourism.ir  اطلاعات گردشگري
www.ecotourism.org انجمن بين المللي اکوتوريسم
www.outdoorpersia.com  طبيعت و توريسم ايران
www.tourismscience.ir علم گردشگري
www.persiavisit.ir نمايشگاه هاي ميراث فرهنگي و گردشگري
www.wttc.org انجمن جهاني توريسم و سفر
www.iucn.org اتحاديه جهاني حفاظت از طبيعت
www.itto.org سایت رسمی سفر به ایران
www.unwto.org سازمان جهاني گردشگري و توريسم
www.homayen.com سنگ نگاره های ایران
 
  سایت های دوچرخه سواری (فارسی)
  سایت های دوچرخه سواری (غیر فارسی)
  سایت های اطلاعاتی و خبری
  سایت های تولیدکنندگان دوچرخه و قطعات