سایت های دوچرخه سواری (فارسی)
www.cfi.ir فدراسيون دوچرخه سواري ايران
www.iranbike.com سايت جامع دوچرخه سواري ايران
www.mtb-dorood.blogfa.com هيأت دوچرخه سواري شهرستان دورود
www.rmc4peace.blogfa.com دوچرخه سواري دور دنيا براي صلح و حفظ طبيعت
www.weneedtrees.com محمد تاجران-دوچرخه سواري دور دنيا
www.gashta.com باشگاه دوچرخه سواري گشتا
www.taokeh.com باشگاه دوچرخه سواري تااوکه
www.omidvar-brothers.com برادران اميدوار ، نخستين جهانگردان ايراني
www.tabrizmtb.blogfa.com دوچرخه سواري کوهستان-تبريز
www.farzadbike.blogfa.com دوچرخه سواري کوهستان-آماج
www.oxinbike.blogfa.com گروه دوچرخه سواري اکسين خوزستان
www.ofoghmtb.ir باشگاه افق
www.naserhooshyar.com ناصر هوشيار
www.gazgilar.blogfa.com طبيعت گردي و ايرانگردي با دوچرخه
www.cycletourism.blogfa.com سايکلتوريسم
www.brothercycletourism.blogfa.com برادران سايکلتوريسم
www.obzerver.blogfa.com سفر با دوچرخه-مشاهده گر
www.santana1899.blogfa.com چرخ به چرخ
www.manzariyah-qom.blogfa.com گروه دوچرخه سواري گردشگري منظريه قم
www.azadwoman.blogfa.com      وبلاگ خانم یوسف پور
www.2charkheha.blogfa.com با دوچرخه ها
www.2charkhesavari.blogfa.com دوچرخه به عنوان وسیله نقلیه
www.citybike.ir دوچرخه شهر
www.cycletourist.blogsky.com سفربا دوچرخه
www.amir-khodafard.blogfa.com سفر تا بینهایت
www.fariddoulatabadi.blogspot.com کوچه پس کوچه های جهان
www.pedal4peace.free.fr پدال برای صلح
www.EMTB.ir کارگروه دوچرخه کوهستان اسپيلت
www.kuhestan.mihanblog.com دوچرخه کوهستان رامسر
www.anadana83.blogsky.com گروه دوچرخه سواری آنادانا همدان
www.tptcycling.com تیم دوچرخه سواری شرکت پتروشیمی تبریز
 
  سایت های دوچرخه سواری (غیر فارسی)
  سایت های طبیعت گردی و گردشگری
  سایت های اطلاعاتی و خبری
  سایت های تولیدکنندگان دوچرخه و قطعات